دوشنبه , 11 اسفند , 1399

10 سانت ساده

 

لبه رنگی

 

لبه نقره ای

 

دو رنگ

 

     

پهن و باریک